Lokalizace úniků vody

  • Vytyčování potrubí
  • Vyhledávání poruch korelační technikou
  • Detekci úniků vody pomocí formovacího plynu
  • Hydraulické protlaky do 200 mm
  • Řezání asfaltu a betonu

 


 

 

Vyhledávání úniků vody z rozvodů vodoinstalací a hlavně rozvodů ústředního a podlahového topení pomocí techniky H2 WALDI pomocí formo-vacího plynu