Projekce

Projekční činnost:
  • Vodohospodářských staveb
  • Vodovodů
  • Vodovodních přípojek a čerpacích stanic
  • Kanalizací
  • Kanalizačních přípojek přečerpacích stanic splašků a domovních čistíren


Projekční činnost:
  • Technických zařízení
  • Budov TZB
  • Zdravotechnika
  • Plyn včetně přípojek
  • Ústřední, podlahové topení, tepelná čerpadla a solární systémy – Využití pro ohřev TUV a topení