Vodoinstalatérství a topenářství

Montážní práce:
 • Vodovodní řady
 • Přípojky
 • Kompletní vystrojení čerpacích stanic
 • Kompletní vystrojení přečerpacích stanic splašků
 • Kanalizační stoky
 • Kanalizační výtlaky
 • Rušení septiků a montáže domovních čistíren
Materiály:
 • HDPE
 • rPE
 • PVC,
 • Tvárná litina
 • Ocel a nerez


 • Ústřední topení
 • Podlahové topení
 • Rozvody  potrubí z CU, ocel pozink, plasto-hliník atd.


 • Vodoinstalace rozvody vody z potrubí PPr, CU, ocel pozink
 • Rozvody kanalizace domovní a venkovní z potrubí PVC, HT, HDPE, GEBERIT.
 • Zařizovací předměty dle požadavků investora